CB300R (2019)

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

CB300R (2019)

151,690 บาท

รหัสเครื่องยนต์: CBF300NAK TH

เครื่องยนต์:
ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ TH

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 286


ตัวเลือกสินค้า

CB300R_210118_0.jpg (254 KB)

CB300R_210118_14.jpg (391 KB)