กิจกรรมเพื่อการศึกษา

26/08/2565

โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ศึกษางานเกี่ยวกับช่างยนต์

ดร.อุไรวรรณ เชวน์ชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูง… READMORE

Econo

READMORE

มอบเครื่องยนต์ฮอนด้า

READMORE

มอบทุนการศึกษา

READMORE

มอบน้ำมันเครื่อง

READMORE