NEW CBR650R

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

NEW CBR650R

324,300 บาท

รหัสเครื่องยนต์: CBR650RAN 2TH

เครื่องยนต์:
RH01E/ Liquid-cooled incline 4-cylinder

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 649


ตัวเลือกสินค้า

ThaiHonda_NewCBR650R_Desktop_HomepageBanner-1920x768.jpg (185 KB)