New CB500F

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

New CB500F

214,700 บาท

รหัสเครื่องยนต์:

เครื่องยนต์:
Liquid-cooled Parallel Twin DOHC

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี):


ตัวเลือกสินค้า

all-new-cb500f-2021_Banner1.jpg (755 KB)