NEW REBEL300

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

NEW REBEL300

146,900 บาท

รหัสเครื่องยนต์:

เครื่องยนต์:
Liquid - Cooled 4 - Stroke DOHC Single Cylinder

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 286


ตัวเลือกสินค้า

ThaiHonda_NewRebel_Desktop_HomepageBanner-1920x768.jpg (255 KB)