New Honda Wave125i (ล้อซี่ลวด)

  • gallery
  • gallery

New Honda Wave125i (ล้อซี่ลวด)

55,200 บาท

รหัสเครื่องยนต์: AFS125MSFR TH

เครื่องยนต์:
PGM-FI 4 Stroke SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 123.94


ตัวเลือกสินค้า