New Super Cub

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

New Super Cub

48,400 บาท

รหัสเครื่องยนต์: NBC110MDFR TH

เครื่องยนต์:
ระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ SOHC แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 109.5


ตัวเลือกสินค้า