New Grom

  • gallery
  • gallery

New Grom

69,900 บาท

รหัสเครื่องยนต์: MSX125R TH

เครื่องยนต์:
ระบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะแบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 123


ตัวเลือกสินค้า