New Wave110i ( ล้อซี่ลวด สตาร์ทมือ ดรัมเบรก)

  • gallery
  • gallery

New Wave110i ( ล้อซี่ลวด สตาร์ทมือ ดรัมเบรก)

37,100 บาท

รหัสเครื่องยนต์: AFS110KDFR 3TH

เครื่องยนต์:
PGM-FI 4 จังหวะชิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 109


ตัวเลือกสินค้า