New Wave110i ( ล้อซี่ลวด สตาร์ทมือ ดิสก์เบรกหน้า)

  • gallery
  • gallery
  • gallery

New Wave110i ( ล้อซี่ลวด สตาร์ทมือ ดิสก์เบรกหน้า)

41,500 บาท

รหัสเครื่องยนต์: AFS110KSFR 3TH

เครื่องยนต์:
PGM-FI 4 จังหวะชิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ

ปริมาตรกระบอกสูบ(ซีซี): 109


ตัวเลือกสินค้า